Kontakt

Besins Healthcare Poland Sp. z o.o.

ul. Klonowa 12/22, 00-591 Warszawa

+48 668 567 124

email: info.poland@besins-healthcare.com

Zgłaszanie skutków ubocznych

Podejrzenie wystąpienia zdarzeń niepożądanych lub problemy z jakością naszych wyrobów można zgłaszać telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej (na adres info.poland@besins-healthcare.com).

Zdarzenia niepożądane można także zgłaszać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, korzystając z formularza na stronie internetowej urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze w zakładce Monitorowanie bezpieczeństwa leków.