Kontakt

Besins Healthcare Poland Sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 40B/4, 02-520, Warszawa

+48 668 567 124

email: info.poland@besins-healthcare.com

Zgłaszanie działań niepożądanych

Wszelkie podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowania produktu leczniczego naszej firmy lub jakiekolwiek informacje odnośnie jakości prosimy zgłaszać na adres phv@komtur.com

Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 49 21 301, faks + 48 22 49 21 309, strona internetowa https://smz.ezdrowie.gov.pl