Dostęp do szczegółowych informacji o leku uzyskasz klikając na jego nazwę (otworzy się nowe okno). Informacje dla lekarza - SPC (kompleksowe informacje o leku) i dla pacjentów –PIL – (ulotka) – pojawi się po kliknięciu na literę A w odpowiedniej kolumnie (otworzy się nowe okno). W przypadku braku informacji o danym leku w odpowiedniej kolumnie widnieć będzie litera N.

Nazwa SPC PIL
Androtop A A
Progesterone Besins A A